Plánovanie jázd

Jednoduché a prehľadné plánovanie jázd vďaka týmto funkcionalitám

  • Kalendár jázd s plánovačom
  • Automatická kontrola podmienok pre jazdy a trenažér
  • Ostávajúci čas do nasledovnej jazdy
  • Miesto stretnutia najbližšej jazdy
  • Notifikácie odvolanej jazdy inštruktorom (email alebo SMS)
  • Notifikácie zrušenej jazdy žiakom (email alebo SMS)
  • Rýchle preplánovanie jazdy
  • Max. počet naplánovaných jázd žiakom
  • Objednávanie na trenažér
  • Ďalšie funkcie pribúdajú podľa požiadaviek autoškôl.