Import žiakov z JISCD

1. Stiahnite si údaje žiakov kurzu z JISCD

Na začiatok potrebujete získať CSV súbor s údajmi žiakov kurzu. Ten nájdete v JISCD v časti Digitálne autoškoly > Autoškola > Správa kurzov.

2. Pridajte nový kurz v aplikácii jazdy.sk 

V aplikácii jazdy.sk kliknite v ľavom menu na Nastavenia a pridajte nový kurz medzi aktívne kurzy. Zadáte číslo kurzu a kliknutím na Vytvoriť ho pridáte.

3. Vyberte vytvorený kurz

V ľavom menu kliknite na Žiaci, zobrazí sa vám prehľad všetkých žiakov vašej autoškoly. Pomocou filtra v pravo zobrazte práve vytvorený kurz.

4. Nahrajte súbor stiahnutý z JISCD

Zobrazí sa vám obrazovka, kde môžete pridať súbor s údajmi žiakov stiahnutý z JISCD. Vyberte tento CSV súbor s údajmi žiakov kurzu.

5. Počkajte na nahratie údajov 

Údaje žiakov sa zakrátko zobrazia v aplikácii jazdy.sk. Tam môžete údaje žiaka aj editovať alebo vymazať

Filtovanie žiakov podľa kurzu

V aplikácii si pohodlne filtrujete žiakov podľa kurzu. Filter nájdete v pravo hore. Každý žiak ma graficky zobrazený aktuálny status. Teda čo všetko už absolvoval. V stĺpci Cena zas máte prehľad koľko uz žiak z celkovej ceny kurzu už uhradil.