Evidencia dochádzky a výkonu

Sledujte dochádzku žiakov v učebni alebo počas jázd. Majte prehľad nad výkonom svojich inštruktorov. Možnosť prepojenia na existujúce evidencie dochádzky.

  • Sledovanie dochádzky cez QR kódy
  • Možnosť importu dochádzky z iných zdrojov
  • Sledovanie počtu odučených hodín
  • Sledovanie počtu odjazdených hodín
  • Sledovanie úrovne absolovania kurzu
  • Blokovanie vybraných funkcionalít pri nesplnení podmienok dochádzky
  • Ďalšie funkcie pribúdajú podľa požiadaviek autoškôl.